Witaj w Asystencie Instalacji Aplikacji EPA.
Na twoim serwerze musi być zainstalwoany serwer Bazy Danych PostgreSQL oraz PHP w wersji >= 5.4.x.
Sam proces zajmie ci chwilę został on podzielony na 4 kroki.

Aktualnie wykupiona przez ciebie licencja EPA - Multiple Domain zezwala na zainstalowanie apliakcji na kilku adresach internetoych.

Wybrana wersja językowa obowiązuje tylko dla Asystenta instalacji. Domyślną wersję językową wybierzez w kroku Konfiguracja aplikacji. W przyszłości będziesz mógł ją również zmienić w Panelu Administracyjnym aplikacji.
Wybierz werjsję językową Asystenta instalacji :
Za pomocą przycisku Sprawdź serwer zostanie uruchumiona procedura sprawdzania twojego serwera pod kątem intalacji aplikacji 4.2.0.
 

W kroku tym zostanie utworzona cała struktura bazy danych dla Aplikacji. Sama operacja chwilę potrwa, w tym czasie nie zamykaj okna przeglądarki. Proces jest dwuetapowy. W pierwszym etapie zostanie sprawdzone połączenie z serwerem bazy danych, po zakończeniu tego etapu w tle zostanie uruchomiona procedura instalacji struktury bazy.

Podana baza danych, w której zostanie zainstalowana aplikacja musi istnieć w systemie. Sam Instalator nie utworzy jej.

W kroku tym zostanie dodane konto główwnego Administratora Aplikacji, którym będziesz w pełni zarządzał poprzez Panel Aministracyjny.

Hasło powinno posiadać od 8 do 32 znaków i musi zawierać minimum jedną małą i dużą literę oraz jedną cyfrę oraz znak specjalny _-@#!:&.
Jeżeli nie masz pomysłu na hasło dla Administratora użyj akcji Geneuj Hasło Administatora.

Powrót Geneuj Hasło Administatora Dodaj konto Administratora Dalej

Domynślna wersja językowa Aplikacji

W kroku tym zostanie ustawiona obsuga szyfrowania poączeń z użyciem protokou SSL, domyślnej wersji jzykowej oraz adresów url aplikacji.

Instalacja apliakcji została pomyślnie ukończona. Poniżej znajdziesz przyciski do sekcji Panelu Klienta oraz Panelu Adminsitracyjnego. Pamiętaj o usunięciu katalogów instalatora z lokalizacji :
/home/appsusr/domains/websolutia.eu/public_html/application/langaues/
/home/appsusr/domains/websolutia.eu/public_html/application/modules/install
/home/appsusr/domains/websolutia.eu/public_html/public/css/install
/home/appsusr/domains/websolutia.eu/public_html/public/js/install.js

.
Akcji usuwania plików możesz dokonać ręcznie za pomocą klient FTP lub używając akcji Usuń Pliki Instalatora.

Login Administratora :

Adres e-mail Administratora :

Obsluga szyfrowanych polaczen HTTPS - Sekcja klienta

Obsluga szyfrowanych polaczen HTTPS - Panel administracyjny

Pobierz plik licencji